Competențele dobândite în educația nonformală au relevanţă crescută în dezvoltarea personală a individului.

19 August 2022

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități este un program de finanțare administrat de Federația Fundațiilor Comunitare din România, finanțat de Lidl și implementat prin rețeaua fundațiilor comunitare.
 
În 2020 Fundația Comunitară Iași a implementat acest program la Vaslui, iar apoi, în 2022, la Botoșani.
 
Astăzi, împreună cu Alina Păduraru, profesor de educaţie plastic la Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani și coordonatoarea proiectului Veselie şi culoare – paradisul verde de la şcoală, aflăm povestea din spatele inițiativei echipei de proiect formată din director Merticaru Artemisia, profesor de chimie- fizică şi TIC, Loredana Şuşter ,profesor pentru învăţământ primar, Chirilă Irina, profesor pentru învăţământ primar Moldovanu Dorela, profesor de limba şi literatura română şi consilier educativ, Oberofer Laura –bibliotecar
 

 
Care este povestea din spatele proiectului pe care l-ați înscris prin @Fondul pentru un viitor mai bun în comunități?
 
Proiectul nostru are la bază o dorință mai veche de realizare a unui spațiu de învățare in aer liber, un loc în care elevii să poată participa și la activități nonformale, să fie in conexiune cu natura și să poată socializa. Curtea școlii oferea un spațiu mare dar nu era amenajată iar elevii și cadrele didactice și-au exprimat de multe ori dorința de a-l sistematiza. Pandemia Covid 19, atunci când ne-am dorit să realizăm activități și nu era permis accesul în școală, ne-a confirmat nevoia unui astfel de loc amenajat în aer liber.
 
În urma analizei SWOT efectuată pentru realizarea unui nou PDI una din țintele propuse este dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a școlii inclusiv prin accesarea de fonduri nerambursabile, în vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității de predare-învățare, în orice context iar una dintre activități pentru atingerea ei este amenajarea spațiului verde pentru realizarea de cursuri in aer liber, pentru relaxare, pentru activități nonformale.
 
Proiectul Fundației Comunitare Iași s-a suprapus exact pe ideile noastre prin faptul că oferea microgranturi nerambursabile pentru rezolvarea unor probleme din educație și mediu.
 
Care sunt provocările care au apărut pe parcursul implentării? Cum ați reușit să depășiți momentele de impas?
 
Provocarea a venit din lupta cu birocrația stufoasă, necesară pentru a realiza o construcție și din costurile suplimentare pentru proiecte și avize care au întârziat realizarea efectivă a proiectului nostru. Activitățile propuse în proiect țineau efectiv de școală, elevi, profesori, părinți au fost realizate in termenele propuse.
 

 
Dacă ar fi să ne împărtășiți un gând din aceste luni de implementare a proiectului, ce ne-ați transmite?
 
Chiar dacă am avut emoții și am întâmpinat diverse tipuri de provocări activitățile desfășurate și implicarea tuturor a demonstrat că proiectul a făcut ca școala noastră să devină o mare familie, creând acea stare de bine atât în rândul elevilor cât și a cadrelor didactice.
 
Având în vedere necesitățile școlii și provocările din această perioadă nu cred că poți fi director fără să te gândești să cauți finanțare din resurse extrabugetare.
 
Cred că activitățile extrașcolare sunt importante pentru că metodele utilizate sunt foarte diferite de pedagogia utilizată în educaţia formală, competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării extrașcolare și nonformale includ: competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, capacităţi de planificare, coordonare şi organizare/competenţe de gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme practice etc.
 
Competențele dobândite în educația nonformală au relevanţă crescută în dezvoltarea personală a individului, dar sunt complementare celor achiziţionate prin educaţia formală. În cazul activităților extrașcolare accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, prin descoperire, învăţarea de la egal la egal, în echipă şi pe activitatea de voluntariat.
 
Elevii sunt astfel valorificați și valorizați pentru ceea ce știu, ce pot și își doresc cu adevărat să realizeze. Inclusiv părinții au înteles că activitățile extrașcolare aduc mai multe beneficii sociale și emotionale copilului decât educația formală.
 
Proiectul nostru nu se va încheia aici pentru că anul viitor prin oferta de curriculum la nivelul școlii, elevii au ales un opțional despre artă și natură în care va și valorizat atât foișorul cât și spațiul verde amenajat. De asemenea în proiectele pe care le avem în derulare multe din lecții vor fi ținute în aer liber iar pauzele vor deveni mai atractive prin utilizarea acestui foișor ca spațiu de relaxare. Grădina școlii este și va fi în continuare întreținută de către elevi cu ajutorul profesorilor și părinților.
 

 
Proiectul nostru are două părți : una arhitecturală – realizarea unui foișor și una referitoare la activitățile de amenajare a spațiului verde, iar fără finanțarea de la Fundația Comunitară Iași și LIDL s-ar fi realizat doar activități de înfrumusețare a curții școlii cu ajutorul elevilor, profesorilor și părinților voluntari.
 
Alina recomandă: Creierul copilului tău, Daniel J. Siegel și Tina Payne Bryson
****
Acest interviu este realizat Ana-Maria Dăscălița, specialist comunicare.