Angajăm OFFICE ASSISTANT

26 Septembrie 2018

Perioada postului:
• Nedeterminată
Disponibilitatea postului:
• De la 15 octombrie 2018
Norma:
• 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână
Data limită pentru aplicare:
• 09 octombrie 2018

Scopul postului:
Office assistant-ul oferă suport administrativ și logistic managerilor de programe și directorului executiv și se îngrijește de buna funcționare a biroului.

Responsabilități și sarcini:
• Redactează documente interne (procese verbale, minute, rapoarte) și externe (articole, interviuri, rapoarte)
• Activități specifice de secretariat
• Gestionează procesul de comunicare individuală cu donatorii (managementul donatorilor)
• Asigură suportul logistic pentru organizarea de evenimente, întâlniri, grupuri de lucru, etc.
• Oferă suport în procesele de acordare de finanțări și burse
• Administrează baza de date cu contacte a fundației
• Este responsabil de efectuarea achizițiilor de consumabile și protocol și de buna gestionare a acestora
• Colaborează cu directorul fundației în vederea realizării activităților administrative și pentru pregătirea rapoartelor financiare/narative.

Cerințe:
• Bune abilități de organizare și implementare
• Bune abilități de lucru în echipă, spirit de inițiativă
• Eficiență în derularea sarcinilor, meticulozitate și atenție la detalii
• Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare, bună cunoaștere a mediului online
• Bună cunoaștere a limbii engleze
• Bune abilități de operare pe computer (Windows, Word, Excel)

Ce ne mai dorim de la noul nostru coleg:
Să fie fire veselă, deschisă, să ajute echipa, să găsească soluții, să își dorească să evolueze profesional și să rezoneze cu valorile organizației.

Beneficii:
• Salarizare specifică postului, oportunități de avansare profesională
• Oportunități de formare în rețeaua națională de Fundații Comunitare
• Mediu de lucru dinamic, colectiv entuziast
• Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării în comunitate

Procesul de selecție a candidatului:
Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a una sau două persoane care pot oferi recomandări pentru abilități, experiențe sau cunoștințe specifice postului. Aplicațiile vor fi trimise la adresa ciprian.paius@fundatiacomunitaraiasi.ro până la data de 09 octombrie 2018. Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian Păiuș, T: 0720 00 77 92.

Mult succes!