Apel de finanțare pentru organizațiile care lucrează cu refugiați

Fundația Comunitară Iași vine în sprijinul organizațiilor neguvernamentale care se află în prima linie de răspuns și asistență acordată ucrainenilor aflați pe raza județului Iași.
Astfel, Fundația Comunitară Iași inițiază sub umbrela Fondului de urgență, dezvoltat împreună cu CIVICA și Bethany Iași: Apelul de finanțare pentru organizațiile care lucrează cu refugiați.

Nevoile organizațiilor care lucrează cu aceste grupuri vulnerabile se vor acutiza în perioada următoare. De aceea, finanțările din cadrul acestui Apel sunt destinate pentru acoperirea nevoilor organizațiilor din perioada următoare pentru lucrul cu refugiații.

Valoarea Apelului de finanțare este de 150.000 lei, sumă pusă la dispoziție din Fondul de urgență, inițiat în contextul umanitar din Ucraina, cu sprijinul AMAZON.

Vom acorda două tipuri de granturi (finanțări nerambursabile):

    1. „Granturi flexibile și de urgență” – până la 5.000 lei: acest tip de granturi pot fi accesate de organizații neguvernamentale și grupuri de inițiativă care vor să facă achiziții pentru nevoile imediate ale refugiaților (de exemplu: achiziții de alimente, haine, medicamente, produse de igienă etc.).
    2. „Granturi de suport” – până la 15.000 lei: pentru aceste tipuri de granturi sunt eligibile organizațiile neguvernamentale care oferă servicii în beneficiul refugiaților și care vor să-și întărească capacitatea de lucru cu refugiații (acoperă costuri directe cu resursa umană a organizației – de exemplu: plată coordonator voluntari, psiholog, asistent social, șofer etc.; costuri legate de utilități ale spațiului de găzduire pentru refugiați ș.a.m.d.).

 
Apelul de finanțare este deschis începând din luna martie 2022. Finanțările vor fi acordate în funcție de solicitările primite din comunitate până la momentul epuizării bugetului total de 150.000 lei. Aplicațiile vor fi evaluate în funcție de înscrierea în Apelul de finanțare. Primele aplicații înscrise vor avea prioritate la evaluare.
ATENȚIE! O organizație poate accesa o singură dată finanțările de tipul „Granturi de suport”. O organizație poate aplica pentru ambele tipuri de finanțări: „Granturi flexibile și de urgență” și „Granturi de suport”.

Înscrierea la acest Apel de finanțare se realizează prin intermediul a două formulare:
1. FORMULAR DE ÎNSCRIERE
– FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ACCESAREA UNUI „GRANT FLEXIBIL ȘI DE URGENȚĂ” – de max. 5.000 lei
sau
– FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ACCESAREA UNUI „GRANT SUPORT” – de max. 15.000 lei
2. FORMULAR DE BUGET.

Persoana de contact pentru detalii suplimentare despre Apelul de finanțare pentru organizațiile care lucrează cu refugiați:
Doris-Amalia Cojocariu, Grant Manager Fundaţia Comunitară Iaşi,
Telefon: 0751.944.730. E-mail: doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro.