Fondul de burse „Dragoș Filipescu”

Fondul de burse „Dragoș Filipescu” susține tinerii care studiază în cadrul Colegiului Național „Costache Negruzzi”, în clasele a IX-a și a X-a.
 
Primele burse s-au acordat în anul 2020 pentru 2 elevi de clasa a IX-a.
 
Criterii de eligibilitate:

 •     În cadrul acestui program de burse sunt eligibili elevii care studiază în cadrul Colegiului Național „Costache Negruzzi” clasele a IX-a și a X-a.
 •   
  Criterii de selecție, condiții de obținere a unei burse:

  •     Media generală pe anul școlar anterior: min. 8.50 (media la Evaluarea Națională pentru cei înmatriculați în clasa a IX-a: min. 8.50);
  •     Mediile la limba și literatura română, matematică și informatică: min. 8.50;
  •     Aplicantul să fie implicat în activități școlare și extrașcolare pe care să le poată dovedi prin documente (diplome, adeverințe de participare la concursuri, evenimente, proiecte de voluntariat etc.);
  •     Venitul pe membru de familie în ultimele 3 luni: max. 1.600 lei.
  •     Nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului.

   
  Documentele necesare înscrierii:

  •     Formular de aplicare completat online aici: Formular înscriere Dragoș Filipescu.;
  •     Scrisoare de motivație – scrisă de mână, scanată sau fotografiată – prin care se explică motivația și nevoia de suport (de ce își dorește această bursă, cum l-ar ajuta, în ce ar investi, cum se face el diferit față de alți candidați). De asemenea se dorește o scurtă descriere din partea aplicantului în care acesta se va prezenta și va vorbi despre pasiunile sale sau despre planurile de implicare din acest an.
  •     Adeverința de elev care să ateste faptul că aplicantul este integrat în ciclul de învățământ- unde se va menționa media generală pe anul anterior;
  •     Documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare în care aplicantul a fost implicat (voluntariat, cursuri suplimentare, concursuri și olimpiade, etc.) din ultimii doi ani.
  •     Copie după cartea de identitate a aplicantului și a fraților aflați în întreținere.
  •     Documente financiare la zi de la părinți care să evidențieze nivelul venitului pe membru de familie în:
       Adeverinţă de salariu net, adeverință de șomaj sau cupoane de pensie pe ultimele 3 luni de la ambii părinți. Dacă unul dintre părinți nu are niciun venit, va da o declaraţie pe proprie răspundere. Dacă ambii părinți nu au niciun venit, se va aduce o anchetă socială.
       Dacă unul din părinți sau ambii sunt decedați trebuie să se prezinte actele care justifică acest aspect și documentele care atestă suportul social (decizia de pensie de urmaș și copii ale cupoanelor de pensie de urmaș de pe ultimele 4 luni).
       Dacă părinții sunt divorțați trebuie să se prezinte actele care justifică acest aspect și documentele care atestă pensia alimentară. În cazul în care copilul nu beneficiază de pensie alimentară, trebuie să se realizeze o declarație pe proprie răspundere prin care părintele responsabil de copil declară lipsa veniturilor de acest tip.
       Dacă aplicantul provine dintr-un centru de plasament sau plasament familial va aduce documente din care să rezulte situația în care se află.
    
 •     Înscrierea se realizează exclusiv online, prin e-mail.
 •     Documentele solicitate vor fi transmise către Fundația Comunitară Iași, prin e-mail la adresa burse@fundatiacomunitaraiasi.ro, până la data: 09.12.2022.
 •     Vă rugăm consultați ghidul de finanțare anexat.
 •     Bursa se acordă în tranșe, pe durata anului școlar în curs. (2022-2023)
 •  
  Comitetul de selecție este format din:

  •     Contiu Tiberiu Șoitu – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași;
  •     Corina Forăscu – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași;
  •     Gavrilă Camelia – Colegiul Național „Costache Negruzzi”;
  •     Iustina Filipescu;
  •     Corina Carp – Fundația Comunitară Iași.
  Calendarul Fondului de burse „Dragoș Filipescu”
   
  28 noiembrie 2022Lansarea Fondului de burse „Dragoș Filipescu”
  28 noiembrie-9 decembrie 2022Înscrierea online a aplicanților (transmiterea documentelor prin e-mail)
  12 decembrie- 16 decembrie 2022Analiza aplicațiilor și selecția bursierilor pentru interviu.
  21 decembrie 2022Anunțarea bursierilor selectați
  21 -31 decembrie 2022 2020Semnarea contractelor de bursă
  Ianuarie -Septembrie 2023Implementare şi monitorizare program

   
  * Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe:
   
  Corina Carp, Coordonator Fonduri Burse la Fundația Comunitară Iași,
  la telefon: 0770.430.390
  pe e-mail: burse@fundatiacomunitaraiasi.ro.

   
  Fondul de burse „Dragoș Filipescu” a fost creat la inițiativa absolvenților promoției 1989 a Colegiului Național „Costache Negruzzi”. Poartă numele colegului nostru care ne-a părăsit cu mult înainte de vreme. Fondul de Burse este constituit prin contribuțiile celor ce i-am fost prieteni începând cu anii de gimnaziu și de liceu. Născut în Iași, la 10 ianuarie 1971, Dragoș a învățat în școala  în care  părinții săi au fost profesorii noștri de Limba Română și Istorie. Școală absolvită, 30 de ani mai târziu, de fiica sa Iustina. În 1995 a absolvit specializarea „Finanțe-Bănci”, iar în 2004 a susținut teza de doctorat, ambele la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Activitatea sa profesională a însemnat o implicată observare a maturizării sistemului bancar românesc. A început sa lucreze, încă din studenție, la Bancorex, apoi la Banca Turco-Română, la BRD, Carpatica, Raiffeisen, BCR și – din nou – BRD, parcurgând toate treptele profesionale spre managementul de mijloc și de vârf. Opiniile sale, deschis manifestate pe teme economice, sociale, politice și istorice, pot fi citite pe http://dragosfilipescu.simplesite.com/, multe dintre ele preluate de contributors.ro.