Fondul de burse „Dragoș Filipescu”

Fondul de burse „Dragoș Filipescu” susține tinerii care studiază în cadrul Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași, în clasele a IX-a și a X-a.

Condiții de obținere a unei burse „Dragoș Filipescu” au fost:

  •     Media generală pe anul școlar anterior: min. 8.50 (media la Evaluarea Națională pentru cei înmatriculați în clasa a IX-a: min. 8.50);
  •     Mediile la limba și literatura română, matematică și informatică: min. 8.50;
  •     Aplicantul să fie implicat în activități școlare și extrașcolare pe care să le poată dovedi prin documente (diplome, adeverințe de participare la concursuri, evenimente, proiecte de voluntariat etc.);
  •     Venitul pe membru de familie în ultimele 3 luni: max. 1.600 lei.
  •     Nu au constituit criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului.

Înscrierea s-a realizat exclusiv online, prin e-mail, în perioada 5 – 31 octombrie 2020.

Bursa se acordă în tranșe, pe durata anului școlar în curs (2020-2021).

Comitetul de selecție a fost format din:

  •     Contiu Tiberiu Șoitu – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași;
  •     Corina Forăscu – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași;
  •     Elvira Rotundu – Colegiul Național „Costache Negruzzi”;
  •     Iustina Filipescu;
  •     Doris-Amalia Cojocariu – Fundația Comunitară Iași.

* Lista bursierilor Fondului de burse „Dragoș Filipescu” este anexată.

Fondul de burse „Dragoș Filipescu” a fost creat la inițiativa absolvenților promoției 1989 a Colegiului Național „Costache Negruzzi”. Poartă numele colegului nostru care ne-a părăsit cu mult înainte de vreme. Fondul de Burse este constituit prin contribuțiile celor ce i-am fost prieteni începând cu anii de gimnaziu și de liceu. Născut în Iași, la 10 ianuarie 1971, Dragoș a învățat în școala  în care  părinții săi au fost profesorii noștri de Limba Română și Istorie. Școală absolvită, 30 de ani mai târziu, de fiica sa Iustina. În 1995 a absolvit specializarea „Finanțe-Bănci”, iar în 2004 a susținut teza de doctorat, ambele la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Activitatea sa profesională a însemnat o implicată observare a maturizării sistemului bancar românesc. A început sa lucreze, încă din studenție, la Bancorex, apoi la Banca Turco-Română, la BRD, Carpatica, Raiffeisen, BCR și – din nou – BRD, parcurgând toate treptele profesionale spre managementul de mijloc și de vârf. Opiniile sale, deschis manifestate pe teme economice, sociale, politice și istorice, pot fi citite pe http://dragosfilipescu.simplesite.com/, multe dintre ele preluate de contributors.ro.

Calendarul Fondului de burse „Dragoș Filipescu”

5 octombrie 2020Lansarea Fondului de burse „Dragoș Filipescu”
5 – 31 octombrie 2020Înscrierea online a aplicanților (transmiterea documentelor prin e-mail)
31 octombrie 2020, ora 24:00Termenul limită de transmitere prin e-mail a aplicațiilor
1 – 10 noiembrie 2020Analiza aplicațiilor și selecția bursierilor
11 – 18 noiembrie 2020Anunțarea bursierilor selectați
19 – 30 noiembrie 2020Semnarea contractelor de bursă
noiembrie 2020 – iulie 2021Implementare şi monitorizare program