Fondul de burse „Dragoș Filipescu”

 

Fondul de burse „Dragoș Filipescu” susține tinerii  care studiază în cadrul Colegiului Național „Costache Negruzzi”, în clasele a IX-a și a X-a.

 

Condiții de obținere a unei burse „Dragoș Filipescu”:

 

 • Media generală pe anul școlar anterior să fie min. 8.50 (media la Evaluarea Națională pentru cei înmatriculați în clasa a IX-a să fie min. 8.50);
 • Mediile la limba și literatura română, matematică și informatică să fie min. 8.50;
 • Aplicantul să fie implicat în activități școlare și extrașcolare pe care să le poată dovedi prin documente (diplome, adeverințe de participare la concursuri, evenimente, proiecte de voluntariat etc.);
 • Venitul pe membru de familie în ultimele 3 luni să nu fie mai mare de 1.600 lei.
 • Nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului.

 

Bursa va fi acordată în tranșe, pe durata anului școlar în curs (2020-2021).

 

Elevii vor trimite prin e-mail următoarele documente:

 • Formularul de aplicare;
 • Scrisoare de motivație;
 • Foaie matricolă cu situația școală;
 • Documente la zi care să evidențieze nivelul venitului net pe membru de familie.

Înscrierea se va realiza exclusiv online, prin e-mail. Documentele se vor transmite către Fundația Comunitară Iași, prin e-mail la adresa doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro, până la data: 31 octombrie 2020, ora 24:00. După transmiterea pe e-mail a documentelor, fiecare aplicant are responsabilitatea de a reveni cu telefon (0751.944.730) la Fundația Comunitară Iași pentru confirmarea expedierii/primirii documentelor (în intervalul orar 8:00 – 16:00, de luni până vineri). Persoana de contact este Doris-Amalia Cojocariu.

 

Comitetul de selecție:

 • Contiu Tiberiu Șoitu – Universitatea „Al. I. Cuza”;
 • Corina Forăscu – Universitatea „Al. I. Cuza”;
 • Elvira Rotundu – Colegiul Național „Costache Negruzzi”;
 • Iustina Filipescu;
 • Doris-Amalia Cojocariu – Fundația Comunitară Iași.

 

***

Fondul de burse „Dragoș Filipescu” a fost creat la inițiativa absolvenților promoției 1989 a Colegiului Național „Costache Negruzzi”. Poartă numele colegului nostru care ne-a părăsit cu mult înainte de vreme. Fondul de Burse este constituit prin contribuțiile celor ce i-am fost prieteni începând cu anii de gimnaziu și de liceu. Născut în Iași, la 10 ianuarie 1971, Dragoș a învățat în școala  în care  părinții săi au fost profesorii noștri de Limba Română și Istorie. Școală absolvită, 30 de ani mai târziu, de fiica sa Iustina. În 1995 a absolvit specializarea „Finanțe-Bănci”, iar în 2004 a susținut teza de doctorat, ambele la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Activitatea sa profesională a însemnat o implicată observare a maturizării sistemului bancar românesc. A început sa lucreze, încă din studenție, la Bancorex, apoi la Banca Turco-Română, la BRD, Carpatica, Raiffeisen, BCR și – din nou – BRD, parcurgând toate treptele profesionale spre managementul de mijloc și de vârf. Opiniile sale, deschis manifestate pe teme economice, sociale, politice și istorice, pot fi citite pe http://dragosfilipescu.simplesite.com/, multe dintre ele preluate de contributors.ro.

 

***

Calendar

5 octombrie 2020Lansarea Fondului de burse „Dragoș Filipescu”
5 – 31 octombrie 2020Înscrierea online a aplicanților (transmiterea documentelor prin e-mail)
31 octombrie 2020, ora 24:00Termenul limită de transmitere prin e-mail a aplicațiilor
1 – 10 noiembrie 2020Analiza aplicațiilor și selecția bursierilor.

În funcție de înscrieri, Comitetul de selecție va lua decizia dacă se vor stabili interviuri individuale (online) cu aplicanții

11 – 18 noiembrie 2020Anunțarea bursierilor selectați
19 – 30 noiembrie 2020Semnarea contractelor de bursă
noiembrie 2020 – iulie 2021Implementare şi monitorizare program

 

 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe:

Doris-Amalia Cojocariu, Coordonator programe

Telefon: 0751.944.730. E-mail: doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro

Web: https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/fondurile/