9
Număr proiecte finanţate
237.500 lei
Valoare totală finanţată


Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi la Vaslui

Federația Fundațiile Comunitare din România și Lidl România lansează un program de finanțare pentru inițiative comunitare de mediu și educație în valoare totală de 250.000 de euro. Programul numit „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” va oferi micro-granturi nerambursabile pentru inițiative locale organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor de învățământ și grupurilor de inițiativă din cinci orașe (Brașov, Cluj, Buftea, Vaslui și Oradea).

Scopul programului este de a genera soluții participative la probleme locale din educație și mediu. Demersul este coordonat de Federația Fundațiilor Comunitare din România, finanțat de Lidl și implementat în 5 orașe din țara prin 5 fundații comunitare. Inițiative precum amenajarea de spații comunitare de joacă și învățare, alternative verzi de transport, ateliere de eco-școală, grădini urbane de legume și alte idei pot primi sprijin operațional și finanțări în valoare totală 250.000 de euro la nivel național.

 

Fundaţia Comunitară Iaşi şi comunitatea din Vaslui

 

 

La Vaslui programul dispune de 237.500 de lei și va fi implementat prin Fundația Comunitară Iaşi. Fondul pentru un viitor mai bun în comunități @Vaslui urmărește să susțină financiar inițiative care își propun să îmbunătățească nivelul educației din municipiul Vaslui.

Acordăm două tipuri de finanțări:

 • Grant-uri mici – până în 15.000 lei (finanțăm proiecte care presupun desfășurarea unor activități educaționale);
 • Grant-uri mari – până în 45.000 lei (finanțăm proiecte care au o componentă de infrastructură, adică presupun achiziții importante de echipamente, mobilier, materiale didactice etc. și urmăresc derularea unor activități interactive care implică folosirea echipamentelor achiziționate).

Decizia finală cu privire la suma acordată fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității exprimate de fiecare candidat în formularele de înscriere.

Pe data de 8 iulie 2020 s-a dat startul la etapa de finanțare a programului, dorind astfel ca organizațiile neguvernamentale, instituțiile de învățământ și grupurile de inițiativă să adreseze nevoi reale din comunitățile educaționale din municipiul Vaslui, prin aplicarea la concurs. Înscrierea proiectelor are loc în perioada 8 iulie – 5 august prin completarea formularelor de înscriere.

CANDIDAȚI ELIGIBILI

 • Organizații non-guvernamentale;
 • Instituții de învățământ;
 • Asociații de profesori;
 • Asociații de elevi;
 • Cluburi ale copiilor;
 • Grupuri de inițiativă formate din min. 3 persoane (elevi, studenți sau tineri absolvenți, profesori, persoane pasionate de educație etc.);

Proiectele eligibile se adresează beneficiarilor din mun. Vaslui sau presupun activități desfășurate pe raza mun. Vaslui.

NU sunt eligibili candidații care:

 • se află în stare de insolvență sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiate concordate, şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale;
 • li se aplică în prezent o sancţiune administrativă.

De asemenea, NU sunt eligibili să înscrie proiecte angajații LIDL sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/ surori, soț/soție ai angajaților LIDL).

PROCEDURA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

Înscrierea proiectelor se realizează prin intermediul completării a două documente: un formular de înscriere și un formular de buget. În termen de max. 24 de ore, veți primi un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul neprimirii acestui e-mail, vă rugăm să ne contactați la telefon: 0720.039.054.

Pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, la momentul contractării vom solicita și următoarele documente:

 • Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);
 • Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
 • Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior.

CALENDARUL CONCURSULUI DE PROIECTE

Data lansării concursului de proiecte 08.07.2020
Încheierea perioadei de înscriere a proiectelor05.08.2020, orele 24:00
Discuțiile consultative și de asistență tehnică cu potențialii candidați (telefon, Skype, sesiuni individuale de consultări)08.07.2020  – 05.08.2020
Evaluarea proiectelor06.08-07.09.2020

 

Anunțarea proiectelor finanțate 07/10.09.2020

 

Proiectele se vor implementa începând cu luna septembrie 2020 și își vor încheia activitatea pe 15.03.2021.
Raportarea financiară și narativă se va face în primele două săptămâni după finalizarea proiectului, iar evaluarea va avea loc în următoarele două săptămâni de la raportarea financiară și narativă.

 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi următoarele linkuri:
Site oficial program: https://fondulpentruunviitormaibun.ro/
Pagina de facebook a programului: https://www.facebook.com/fondulpentruunviitormaibun/

Persoană de contact pentru detalii suplimentare despre Fondul pentru un viitor mai bun în comunități @Vaslui:

Doris-Amalia Cojocariu, Grant Manager Fundaţia Comunitară Iaşi,

telefon: 0720.039.054,

e-mail: doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro.