2
Proiecte finanțate
4.500 lei
Valoare maximă proiect
8.500 lei
Suma totală oferită


Revitalizare urbană „Turnul Nostru”

Fondul a avut ca principal scop finanţarea proiectelor care şi-au propus să reamenajeze, cosmetizeze sau să repună în funcţiune o serie de spaţii publice.

Proiectele selectate pentru finanţare au avut, în primul rând, o componentă puternică de dezvoltare comunitară şi socială şi s-au adresat unui număr mare de beneficiari. Scopul proiectelor a fost acela de îmbunătăţire a imaginii urbane şi cu un impact pe termen lung.

Turnul Nostru a finanţat proiecte precum: amenajarea unui loc de joacă pentru copii, reamenajarea unui parc, realizarea unor proiecte artistice pe faţadele clădirilor, amenajarea unor spaţii pentru practicarea sporturilor de masă, dar şi alte proiecte de impact asupra comunităţii ieşene.

Prin intermediul fondului Turnul Nostru, Fundaţia Comunitară Iaşi şi-a dorit redarea utilităţii şi atractivităţii unor spaţii în comunitatea ieşeană care să genereze o schimbare pozitivă prin amenajări creative, creşterea capacităţii cetăţenilor de a îşi asuma iniţiativa în dezvoltarea comunităţii din care fac parte. De asemenea, ne-am dorit să susţinem proiecte cu impact pe termen lung care s-au adresat unui număr mare de beneficiari, atât din generaţiile prezente, cât şi din cele viitoare.