Tabăra de orientare în cariera IT – Soft Camp

Vrei să participi în această vară la „Tabăra de orientare în cariera IT – Soft Camp”?

Aplică pentru o bursă!


 

„Tabăra de orientare în cariera IT – Soft Camp” este o experiență educațională online, timp de o săptămână, pentru elevii de liceu.

Tabăra se desfășoară în perioada 30 iulie – 5 august 2023 și este un program de training, adaptat pentru platformele online și organizat pe 3 module:

 • Modulul de soft skills: obiective, pasiuni, inteligență emoțională, comunicare și feedback etc.;
 • Modulul de recrutare: întocmirea CV-ului, site-urile de recrutare, simularea interviului de recrutare, teste și cunoștințe tehnice pe discipline pentru Internship, modelul de business din IT: cum circula banii în IT și care e legătura dintre salarii și experiența unui angajat.
 • Modulul de mentorat: angajat sau antreprenor?, prezentarea principalelor discipline din IT (Programare, Testare, Design, Cybersecurity etc.), prezentarea rolurilor (împărțirea lor în funcție de expertiza tehnică sau de management), prezentarea activității de freelancing și antreprenoriat, interacțiunea online cu mentori cu experiență în domeniul IT.

Criterii de eligibilitate: sunt eligibili tinerii care studiază la toate unitățile de învăţământ din județul Iași și din județele din vecinătate: Vaslui, Galați, Vrancea, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava.Sunt eligibili tinerii din clasele a IX-a (care finalizează anul acesta școlar 2022-2023 clasa a IX-a), a X-a, a XI-a, a XII-a, de la toate specializările, dar care sunt interesați de tehnologie și preocupați de dezvoltarea lor personală.

->Pentru acordarea burselor au prioritate elevii din clasa a XII-a, respectiv a XI-a.
->De asemenea, în măsura în care rămân locuri disponibile pot fi eligibili și elevi care depășesc 2000 lei/membru de familie.

Condiții de obținere a unei burse:

 • venitul pe membru de familie în ultimele 3 luni (ianuarie, februarie și martie 2023) să nu fie mai mare de 2.000 lei;
 • media generală pe semestrul școlar anterior să fie de min. 8.00;

Perioada de acordare a bursei:

 • Bursele se acordă pentru luna august 2023, doar pentru participarea la „Tabăra de orientare în cariera IT – Soft Camp”. Bursa va fi în valoare de 1.275 lei și va acoperi cheltuielile integrale pentru participarea la activitățile „Taberei de orientare în cariera IT – Soft Camp”.

Procesul de aplicare:

Etapa 1: Completarea formularului de înscriere:

 • Formularul de înscriere se completează online accesând link-ul acesta până la data de 19 mai 2023, ora 16.
 • Înscrierea pentru bursa acordată pentru participarea la „Tabăra de orientare în cariera IT – Soft Camp” se va realiza exclusiv online, prin completarea formularului de înscriere, până la data de 19 mai, ora 16:00,

 • Formularul de înscriere reprezintă etapa 1 de înscriere. După procesul de selecție, aplicanții vor afla telefonic sau prin e-mail dacă au fost sau nu selectați.

Etapa 2:
Doar bursierii selectați în program vor transmite către Fundația Comunitară Iași documentele pentru completarea dosarului, până pe data de 7 iulie 2023.

Documentele se vor transmite pe adresa burse@fundațiacomunitaraiasi.ro, cu titlu Înscriere SoftCamp.

 • Scrisoare de recomandare/Adeverință din partea dirigintelui – în această scrisoare, profesorul va menționa aspectele datorită cărora îl recomandă pe aplicant, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul acestuia. Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale autorului/profesorului (telefon și e-mail) precum și media generală a anului trecut. Elevii absolvenți- de clasa a XII, vor trebui să se asigure că obțin scrisoarea de recomandare până la finalul anului școlar.
 • Documente financiare, la zi, care să evidențieze nivelul venitului pe membru de familie:

-> Adeverinţă de salariu net, adeverință de șomaj sau cupoane de pensie pe ultimele 3 luni de la ambii părinți. Dacă unul dintre părinți nu are niciun venit, va da o declaraţie pe proprie răspundere. Dacă ambii părinți nu au niciun venit, se va aduce o anchetă socială.

-> Dacă unul din părinți sau ambii sunt decedați trebuie să se prezinte actele care justifică acest aspect și documentele care atestă suportul social (decizia de pensie de urmaș și copii ale cupoanelor de pensie de urmaș de pe ultimele 4 luni).

-> Dacă părinții sunt divorțați trebuie să se prezinte actele care justifică acest aspect și documentele care atestă pensia alimentară. În cazul în care copilul nu beneficiază de pensie alimentară, trebuie să se realizeze o declarație pe proprie răspundere prin care părintele responsabil de copil declară lipsa veniturilor de acest tip.

-> Dacă aplicantul provine dintr-un centru de plasament sau plasament familial va aduce documente din care să rezulte situația în care se află.
 
Etapa 3: Semnarea contractelor de bursă:

 • între elevii selectați și Fundația Comunitară Iași
 • între elevii selectați și SoftEducation, organizatorul Taberei

 

 
Persoana de contact este Corina Carp, coordonator Fonduri de Burse.
 
Informații: https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/fondurile/softcamp/

Mult succes!