Lansare ONGTeca. Cum dezvoltăm capacitatea ONG-urilor pentru a deveni sustenabile și a avea un impact puternic în comunitățile pe care le deservesc?

11 Octombrie 2021

Pe data de 15 octombrie 2021 va fi lansat proiectul ONGteca, o inițiativă a trei organizații ieșene ce a pornit din dorința de a susține organizațiile neguvernamentale din regiunea de Nord-Est a țării în procesele proprii de dezvoltare organizațională, cu impact direct asupra împuternicirii sectorului societății civile. Proiectul este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația Comunitară Iași și Asociația pentru Dezvoltare, Transparență și Participare Publică CIVICA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului ONGteca este de a sprijini minimum 30 de ONG-uri din Regiunea de Nord-Est a țării, cu preponderență de la nivelul județului Iași, organizații ce oferă servicii în zone insuficient deservite. Prin intermediul proiectului, acestea vor fi susținute să treacă printr-un amplu proces de dezvoltare organizațională ce vizează în principal creșterea capacității de răspuns la nevoile existente, transfer de know-how pentru a avea vizibilitate, impact și sustenabilitate în comunitate.

În vederea demarării proiectului, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Comunitară Iași și Asociația CIVICA au realizat o analiză de nevoi ce a indicat o serie de arii problematice ale organizațiilor care activează în domenii precum servicii sociale, drepturile omului, educație, mediu, majoritatea dintre acestea lucrând în zone defavorizate. Cele mai multe organizații se confruntă cu impredictibilitatea financiară sau cu fluctuații mari de personal, analiza de nevoi realizată aducând în prim-plan și vulnerabilitatea ONG-urilor în ceea ce privește capacitatea acestora în domenii precum fundraising, atragere de fonduri, management organizațional sau managementul resurselor umane.

Creșterea capacității și sustenabilitatii sectorului societății civile

Proiectul ONGteca urmărește susținerea organizațiilor neguvernamentale din regiunea de Nord-Est a țării printr-un model de intervenție centrat pe investiții în dezvoltarea modelului organizațional, transfer de know-how, mentorat și coaching în domenii prioritare de dezvoltare. În acest sens, ONGteca vizează minimum 30 de ONG-uri grassroots care oferă servicii în domenii și pentru grupuri insuficient deservite – drepturile omului, tineret, activități civice și de mediu, care, totodată, întâmpină provocări ori manifestă nevoi pe domenii esențiale precum planificarea strategică și dezvoltarea de mecanisme care să asigure sustenabilitatea financiară, atragerea și menținerea resursei umane competente, volatilitatea echipei, comunicare și cooperare cu stakeholderii de la nivel local.

Pe parcursul a 18 luni, organizațiile implicate în proiect vor fi sprijinite de către Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Comunitară Iași și Asociația CIVICA printr-un program complex de dezvoltare organizațională, ce va include evaluare, training, mentorat și coaching, precum și crearea unor contexte de cooperare care să faciliteze profesionalizarea, sustenabilitatea și inovația în domeniu. Astfel, cele 30 de ONG-uri vor putea să își definească sau, după caz, să își adapteze modelele de funcționare, să își elaboreze planuri strategice de intervenție, dar și să își crească capacitatea de comunicare organizațională, strângere de fonduri, accesare a granturilor sau de furnizare a serviciilor, precum și să își eficientizeze procedurile de management organizațional. Toate aceste demersuri vor duce, în final, la o creștere a sustenabilității și a impactului acțiunilor organizațiilor implicate în comunitățile în care își desfășoară activitatea, precum și la o creștere a potențialului de inovare al sectorului.

Lansarea ONGteca

Proiectul ONGteca va fi lansat oficial vineri, 15 octombrie 2021, începând cu ora 10.00, în cadrul unei conferințe ce se va desfășura online, pe platforma Zoom. În cadrul evenimentului de lansare, vor fi prezentate activitățile care vor fi întreprinse pe parcursul proiectului în vederea susținerii sectorului neguvernamental. Totodată, reprezentanții organizațiilor prezente vor fi introduși în tematicile vizate prin intermediul unor paneluri pe trei teme de interes – Sustenabilitatea financiară a organizațiilor neguvernamentale, Evaluarea și măsurarea impactului organizațional și  Colaborarea cu stakeholderii de la nivel local.

Organizațiile neguvernamentale se pot înscrie la eveniment prin completarea formularului până pe data de 13 octombrie 2021 inclusiv.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special copii și tineri, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 27 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural, precum și inițiative de implicare a comunității locale și de stimulare a filantropiei. Mai multe detalii se regăsesc pe www.bethany.ro.

Fundația Comunitară Iași

Fundația Comunitară Iaşi îşi propune să aducă împreună oamenii care mişcă lucrurile şi lucrurile care merită mişcate, spre beneficiul întregii comunităţi, pentru transformarea Iaşului într-un oraş în care să fim mândri că locuim. Scopul Fundaţiei Comunitare Iaşi este construirea într-o manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iaşului şi întregii regiuni, prin încurajarea bucuriei actului de a dona.

Mai multe detalii se regăsesc pe www.fundatiacomunitaraiasi.ro.

Asociația pentru Dezvoltare, Transparență și Participare Publică CIVICA

Asociația CIVICA a fost înființată în 2014 pentru ca vocea cetățenilor să fie ascultată și respectată de decidenți, iar instituțiile să devină mai deschise și atente la nevoile reale ale oamenilor. Direcțiile strategice de acțiune ale CIVICA sunt cetățenia activă și buna guvernare la nivel local. Prin proiectele sale, organizația încurajează implicarea civică, susține grupurile de cetățeni care se confruntă cu diverse probleme în comunitate și contribuie la transparentizarea procesul decizional. Organizația dezvoltă instrumente digitale de monitorizare și participare publică, ghiduri de implicare cetățenească sau bune practici pentru administrația publică. De asemenea, CIVICA desfășoară campanii de advocacy pe subiecte care țin de mobilitate și dezvoltarea urbană, organizează ateliere și sesiuni de educație civică, dezbateri și evenimente care aduc împreună cetățenii și factorii decizionali pentru proiectele importante ale comunității.

Mai multe detalii se regăsesc pe www.asociatiacivica.ro.