ONGteca

Proiectul ONGteca este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația Comunitară Iași și Asociația CIVICA, și beneficiază de o finanțare în valoare de 248.754,10 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Proiectul este derulat în perioada Septembrie 2021 – Februarie 2023.

Sprijinirea sectorului ONG din Regiunea de Nord-Est a țării / Creșterea capacității și sustenabilității sectorului societății civile

Scopul proiectului ONGteca este de a sprijini minimum 30 de ONG-uri din Regiunea de Nord-Est a țării, cu preponderență de la nivelul județului Iași, organizații ce oferă servicii în zone insuficient deservite. Prin intermediul proiectului, acestea vor fi susținute să treacă printr-un amplu proces de dezvoltare organizațională ce vizează în principal creșterea capacității de răspuns la nevoile existente, transfer de know-how pentru a avea vizibilitate, impact și sustenabilitate în comunitate.

Ce organizații vitează ONGteca?

ONG-uri grassroots care oferă servicii în domenii și pentru grupuri insuficient deservite – drepturile omului, tineret, activități civice și de mediu, care, totodată, întâmpină provocări ori manifestă nevoi pe domenii esențiale precum planificarea strategică și dezvoltarea de mecanisme care să asigure sustenabilitatea financiară, atragerea și menținerea resursei umane competente, volatilitatea echipei, comunicare și cooperare cu stakeholderii de la nivel local.

Cum sunt sprijinite ONG-urile?
Activitățile propuse în cadrul proiectului

Program complex de dezvoltare organizațională, ce va include training, mentorat și coaching – fundraising, accesare granturi, management organizațional, management de proiect
Fondul pentru comunitate – mecanism de colaborare între sectorul ONG și finanțatori publici și privați la nivel local
Activități și evenimente destinate creșterii potențialului de colaborare și inovare
Swimathon – platforma de strângere de fonduri din comunitate
Activități de dezvoltare organizațională a partenerilor

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

***
Ne poți urmări și pe Facebook!

The purpose of the ONGteca project is to support at least 30 NGOs from the North-East Region of the country, mainly from Iași County, organizations that provide services in underserved areas.
During the project, NGOs will be supported to go through an important process of organizational development, with these main directions: to increase the capacity of response to existing needs, to transfer know-how to have more visibility, impact and sustainability in the community.
The project runs from September 2021 to February 2023.

Which organizations are targeted by the ONGteca?

We target grassroots NGOs providing services in areas and for underserved groups – human rights, youth, civic and environmental activities. NGOs who face challenges or needs in key areas such as strategic planning and the development of mechanisms to ensure financial sustainability, attracting and maintaining competent human resources, communication and cooperation with local stakeholders.

How are NGOs supported?

Mains activities proposed in the project

· A complex organizational development program, which will include training, mentoring and coaching in strategic areas of development, such as: organizational management, leadership, financial management, writing applications for financing and project management, fundraising and communication, governance and advocacy.
· Community Fund – a mechanism for collaboration between the NGO sector and local public and private funders.
· Activities and events designed to increase the potential for collaboration and innovation in the NGO environment.
· Swimathon – community fundraising platform.
· Organizational development activities for the partners in the project.

The ONGteca project is implemented by the Fundația Serviciilor Sociale Bethany, in partnership with Fundația Comunitară Iași and Asociația CIVICA, and benefits from a 248.754,10 euro grant, from Active Citizens Fund Romania, program funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA Grants 2014-2021.
The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!