Vrei să participi în această vară la Tabăra de orientare în cariera IT – Soft Camp?

19 Aprilie 2023

Vrei să participi în această vară la „Tabăra de orientare în cariera IT – Soft Camp”?

Aplică pentru o bursă!


 

„Tabăra de orientare în cariera IT – Soft Camp” este o experiență educațională online, timp de o săptămână, pentru elevii de liceu.

Tabăra se desfășoară în perioada 30 iulie – 5 august 2023 și este un program de training, adaptat pentru platformele online și organizat pe 3 module:

Criterii de eligibilitate: sunt eligibili tinerii care studiază la toate unitățile de învăţământ din județul Iași și din județele din vecinătate: Vaslui, Galați, Vrancea, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava.Sunt eligibili tinerii din clasele a IX-a (care finalizează anul acesta școlar 2022-2023 clasa a IX-a), a X-a, a XI-a, a XII-a, de la toate specializările, dar care sunt interesați de tehnologie și preocupați de dezvoltarea lor personală.

->Pentru acordarea burselor au prioritate elevii din clasa a XII-a, respectiv a XI-a.
->De asemenea, în măsura în care rămân locuri disponibile pot fi eligibili și elevi care depășesc 2000 lei/membru de familie.

Condiții de obținere a unei burse:

Perioada de acordare a bursei:

Procesul de aplicare:

Etapa 1: Completarea formularului de înscriere:

Etapa 2:
Doar bursierii selectați în program vor transmite către Fundația Comunitară Iași documentele pentru completarea dosarului, până pe data de 7 iulie 2023.

Documentele se vor transmite pe adresa burse@fundațiacomunitaraiasi.ro, cu titlu Înscriere SoftCamp.

-> Adeverinţă de salariu net, adeverință de șomaj sau cupoane de pensie pe ultimele 3 luni de la ambii părinți. Dacă unul dintre părinți nu are niciun venit, va da o declaraţie pe proprie răspundere. Dacă ambii părinți nu au niciun venit, se va aduce o anchetă socială.

-> Dacă unul din părinți sau ambii sunt decedați trebuie să se prezinte actele care justifică acest aspect și documentele care atestă suportul social (decizia de pensie de urmaș și copii ale cupoanelor de pensie de urmaș de pe ultimele 4 luni).

-> Dacă părinții sunt divorțați trebuie să se prezinte actele care justifică acest aspect și documentele care atestă pensia alimentară. În cazul în care copilul nu beneficiază de pensie alimentară, trebuie să se realizeze o declarație pe proprie răspundere prin care părintele responsabil de copil declară lipsa veniturilor de acest tip.

-> Dacă aplicantul provine dintr-un centru de plasament sau plasament familial va aduce documente din care să rezulte situația în care se află.
 
Etapa 3: Semnarea contractelor de bursă:

 

 
Persoana de contact este Corina Carp, coordonator Fonduri de Burse.
 
Informații: https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/fondurile/softcamp/

Mult succes!