16
orașe în care s-a desfășurat simultan programul
111
inițiative locale


Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi la Suceava

Federația Fundațiile Comunitare din România și Lidl România lansează un program de finanțare pentru inițiative comunitare de mediu și educație în valoare totală de 250.000 de euro. Programul numit „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” va oferi micro-granturi nerambursabile pentru inițiative locale organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor de învățământ și grupurilor de inițiativă din cinci orașe (Miercurea Ciuc, Râşnov, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Timişoara).

Scopul programului este de a genera soluții participative la probleme locale din educație și mediu. Demersul este coordonat de Federația Fundațiilor Comunitare din România, finanțat de Lidl și implementat în 5 orașe din țara prin 5 fundații comunitare. Inițiative precum activarea unor spații comunitare incluzive și sigure de joacă și învățare, încurajarea menținerii unui stil de viață sănătos (fizic și mental), dezvoltarea de programe educaționale de tip peer learning, implementarea activităților educaționale de tipul do-it-yourself în domenii diverse, dezvoltarea competențelor elevilor care asigură adaptabilitatea pe piața forței de muncă, încurajarea implicării civice și antreprenoriale în rândul tinerilor și alte idei care au capacitatea să dezvolte cele mai bune soluții pentru orașul Suceava pot primi finanțare.
 

Fundaţia Comunitară Iaşi şi comunitatea din Suceava
 

 
La Suceava programul dispune de 245.000 lei și va fi implementat prin Fundația Comunitară Iaşi. Fondul pentru un viitor mai bun în comunități @Suceava urmărește să susțină financiar inițiative care își propun să îmbunătățească nivelul educației din municipiul Suceava.

Valoarea maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei.
Decizia finală cu privire la suma acordată fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității exprimate de fiecare candidat în formularele de înscriere.

Pe data de 20 iulie 2022 s-a dat startul la etapa de finanțare a programului, dorind astfel ca organizațiile neguvernamentale, instituțiile de învățământ și grupurile de inițiativă să adreseze nevoi reale din comunitățile educaționale din municipiul Suceava, prin aplicarea la concurs. Înscrierea proiectelor are loc în perioada 20 iulie – 26 august prin completarea formularelor de înscriere.

CANDIDAȚI ELIGIBILI

 • Organizații non-guvernamentale;
 • Instituții de învățământ;
 • Asociații de profesori;
 • Asociații de elevi;
 • Cluburi ale copiilor;
 • Grupuri de inițiativă formate din min. 3 persoane (elevi, studenți sau tineri absolvenți, grupuri de părinți, bibliotecari, muzeografi, persoane pasionate de educație etc.);

Proiectele eligibile se adresează beneficiarilor din mun. Suceava sau presupun activități desfășurate pe raza mun. Suceava.

NU sunt eligibili candidații care:

 • se află în stare de insolvență sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiate concordate, şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale;
 • li se aplică în prezent o sancţiune administrativă.

De asemenea, NU sunt eligibili să înscrie proiecte angajații LIDL sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/ surori, soț/soție ai angajaților LIDL).

PROCEDURA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

Înscrierea proiectelor se realizează prin intermediul completării a două documente: un formular de înscriere și un formular de buget. În termen de max. 24 de ore, veți primi un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul neprimirii acestui e-mail, vă rugăm să ne contactați la telefon: 0742.757.225.

Pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, la momentul contractării vom solicita și următoarele documente:

 • Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);
 • Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
 • Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior.

CALENDARUL CONCURSULUI DE PROIECTE

Data lansării concursului de proiecte 20.07.2022
Încheierea perioadei de înscriere a proiectelor26.08.2022, ora 16:00
Discuțiile consultative și de asistență tehnică cu potențialii candidați (telefon, Skype, sesiuni individuale de consultări)20.07.2022  – 26.08.2022
Evaluarea proiectelor01-15.09.2022

 

Anunțarea proiectelor finanțate 23.09.2022

 

Proiectele se vor implementa în perioada octombri2022 – martie 2023.
Raportarea financiară și narativă se va face în primele două săptămâni după finalizarea proiectului, iar evaluarea va avea loc în următoarele două săptămâni de la raportarea financiară și narativă.

 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi următoarele linkuri: https://fondulpentruunviitormaibun.ro/editia-2022-ii/solutii-locale-suceava/
Site oficial program: https://fondulpentruunviitormaibun.ro/

Persoană de contact pentru detalii suplimentare despre Fondul pentru un viitor mai bun în comunități @Suceava:

Maria-Roxana Țugui, Manager departament programe pentru dezvoltarea societatii civile

telefon: 0742.757.225,

e-mail: roxana.tugui@fundatiacomunitaraiasi.ro.

Informații despre ediția din Vaslui, din 2020, găsiți aici: https://fondulpentruunviitormaibun.ro/editia-2020/solutii-locale-vaslui/
Informații despre ediția din Botoșani, din 2022, găsiți aici: https://fondulpentruunviitormaibun.ro/editia-2022-i/solutii-locale-botosani/