Fundaţia Comunitară Iaşi îşi propune să aducă împreună oamenii care mişcă lucrurile şi lucrurile care merită mişcate, spre beneficiul întregii comunităţi, pentru transformarea Iaşului într-un oraş în care să fim mândri că locuim.

Scopul Fundaţiei Comunitare Iaşi este construirea într-o manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iaşului şi întregii regiuni, prin încurajarea bucuriei actului de a dona.

Administrând profesionist şi transparent donaţiile primite de la ieșeni, ne asigurăm de îndeplinirea obiectivelor donatorilor, oferind astfel membrilor comunităţii oportunităţi concrete de a participa, de a cataliza cele mai bune idei şi de a sprijini programe de calitate.

Domenii

  1. Sprijinirea inițiativelor de implicare civică pentru rezolvarea problemelor de interes ale comunității

  2. Revitalizarea urbană și punerea în valoare a spațiului public

  3. Încurajarea și susținerea sportului de masă, sprijinirea inițiativelor care promovează un stil de viață sănătos pentru membrii comunității.

  4. Încurajarea performanței școlare și extrașcolare a tinerilor.

  5. Încurajarea unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător și valorificarea partimoniului local de mediu

  6. Încurajarea proiectelor culturale și a manifestărilor artistice care să promoveze și să poziționeze Iașul și regiunea Moldovei la nivel național și internațional.

  7. Sprijinirea inițiativelor de antreprenoriat social și a celor în domeniul IT

Valori

Inovație
Privim comunitatea locală ca pe un izvor nesecat de idei și initiațive pentru creșterea calității vieții.
Implicare
Suntem convinşi că schimbarea se produce prin implicare şi prin contribuţia noastră, a tuturor, şi cu dorinţa de a aduce încrederea oamenilor că "se poate".
Transparență
Adoptăm o politică de acceptare, gestionare și redistribuire a donațiilor total transparentă față de donatori și grupul țintă al inițiativelor comunitare finanțate.
Accesul egal
Toate finanțările pe care le acordăm sunt publice, prin urmare încurajăm inițiativa oricărui reprezentant al comunității să își asume un rol activ ca agent al schimbării.
Diversitate
Programele noastre sprijină implicarea civică, educația tinerilor și copiilor, cultura, integrarea în viața comunității a grupurilor defavorizate, voluntariatul, parteneriatele și dezvoltarea comunitară.

Hai să facem un exerciţiu de aducere-aminte şi imaginaţie.

În copilărie, părinţii ţi-au amenajat un loc al tău, în care tu să îţi poţi împrăştia jucăriile. Mai târziu, ai adăugat câte ceva din personalitatea ta acelui loc. În adolescenţă ai lipit fotografii, afişe, postere pe pereţi şi ai început să faci ca acel loc să fie cât mai mult al tău. Poate părinţii ţi-au zis uneori să îţi strângi lucrurile lăsate la întâmplare, sau poate ai dat dovadă de conştiinciozitate şi ai păstrat cuminte acel loc. Ulterior, poate ţi-ai găsit un altul, dar l-ai făcut, din nou, să fie cât mai mult al tău.

Aşa vedem noi voluntariatul pentru Fundaţia Comunitară Iaşi. Ca o posibilitate de a transforma Iaşul într-un loc al tău, pe placul tău. De care să îţi fie mereu drag.

Avem nevoie de oameni conştiincioşi care vor să pună lucrurile în ordine şi să le aşeze bine. În schimb, noi promitem cu mâna pe postere un loc în care nu te vei plictisi niciodată. Pentru că tu contribui la amenajarea lui şi implicit, a Iaşului.

Şi credem noi că răsplata stă în bucuria de a şti că lucrurile în Iaşi s-au mişcat şi datorită ţie. Iar dacă răsplata nu e suficientă, plusăm cu garanţia dobândirii unor abilitaţi noi. Iată cum:

Comitete de Grant - participi la luarea deciziilor cu privire la modul în care se distribuie fondurile pentru zona în care locuieşti

Strângere de fonduri - cauţi şi găseşti noi modalităţi de a dezvolta fondurile noastre

Marketing - ajuţi la promovarea activităţilor Fundaţiei şi la organizarea evenimentelor specifice

Standardele Fundațiilor Comunitare din România:

Fundația Comunitară Iași este parte a mișcării naționale de fundații comunitare, un program care a fost demarat în România în 2006 de Asociația pentru Relații Comunitare, ARC România.

Modelul de fundații comunitare este unul care în 2014 împlinește 100 de ani în SUA și a fost adaptat la contextul local cu sprijinul organizațiilor partenere, îndeosebi din Marea Britanie.

Din board-ul național al mișcării de fundații comunitare fac parte Peter Barta, Marius Ghenea, Gabriel Biriș, Dan Pascariu și Andreea Roșca.

La acest moment, în țară sunt 12 fundații comunitare, fiecare dintre ele adoptând un set comun de standarde și principii de funcționare, menite a asigura sisteme participative de conducere și administrare, procese transparente de acordare de finanțări și dezvoltare de programe comunitare ori a contribui la dezvoltarea locală a filantropiei.

Descarcă Standarde Descarcă Principii