Fondul de Burse Centric

 

Fondul de burse Centric este o inițiativă a Centric IT Solutions România și a Fundației Comunitare Iași, prin care ne dorim să susținem tinerii pasionați de științe exacte.

Pentru al IX-lea an consecutiv, vrem să oferim 15 burse în valoare de 4000 de lei pentru adolescenții cu rezultate bune la informatică și matematică. Prin investiția în educație, într-un domeniu strategic pentru dezvoltarea Iașului, contribuim la creșterea unui oraș dinamic și modern.

Criterii de eligibilitate:

Sunt eligibili tinerii care studiază la profilul matematică-informatică, la următoarele unităţi de învăţământ din municipiul Iaşi:

 • Colegiul Național Iași,
 • Liceul de Informatică „Grigore Moisil”,
 • Colegiul Național „Emil Racoviță”,
 • Colegiul „Costache Negruzzi”,
 • Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”,
 • Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”,
 • Colegiul Național „Mihai Eminescu”,
 • Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”,
 • Liceul Teoretic „Miron Costin”,
 • Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”.

Vom lua în considerare aplicațiile venite din partea elevilor care sunt în clasele a XI-a și a  XII-a, în anul școlar 2023-2024.

Bursă de merit se acordă după următoarele criterii:

 • aplicantul trebuie să dovedească un interes deosebit pentru domeniile matematică sau informatică, fie prin rezultatele școlare deosebite, fie prin preocupări extrașcolare (dezvoltare de aplicații, participare la proiecte, concursuri, olimpiade, cursuri extrașcolare etc.).
 • mediile la matematică și informatică, pentru anul anterior să fie minimum 8.00;
 • media generală pe anul anterior să fie mai mare de 8.50;
 • venitul pe membru de familie în ultimele 3 luni să nu fie mai mare de 2500 lei;

***

 • bursele se atribuie prin selecţie directă de către compania Centric;
 • nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului.

 

Perioada de acordare a bursei:

Bursele se acordă timp de 10 luni, pentru anul școlar 2023-2024.

Bursa va fi oferită în tranșe lunare.

Dat fiind calendarul procesului de selectie, în decembrie, vor fi oferite primele 4  tranșe, care acoperă lunile septembrie – decembrie, urmând ca apoi bursa să fie virată lunar.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formular de aplicare completat online aici : https://forms.gle/txjpag3LekZt71ep9
 • Eseu din care să reiasă motivația aplicantului și nevoia de suport (scrisă de mână, de 1-2 pagini); scrisorile scrise de alte persoane nu vor fi luate în considerare. Cei care își doresc să aibă un mentor trebuie să scrie un paragraf la final despre cum și-ar dori să arate relația de mentorat.
 • Scrisoare de recomandare din partea profesorului de matematică/informatică – în această scrisoare, profesorul va menționa aspectele datorită cărora îl recomandă pe aplicant, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul acestuia. Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale autorului/profesorului (telefon și e-mail).
 • Foaia matricolă cu toate mediile pe anul școlar anterior eliberată de instituția de învățământ și o adeverință de elev care să ateste că aplicantul încă este integrat în ciclul de învățământ.
 • Documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare în care aplicantul a fost implicat (voluntariat, cursuri suplimentare, concursuri și olimpiade din sfera profilului real, aplicații dezvoltate etc.) din ultimii doi ani.
 • Copie după cartea de identitate a aplicantului.

Înscrierea pentru Fondul de burse Centric (sesiunea 2023-2024) se realizează în 3 etape:

 1. completarea formularului de înscriere: https://forms.gle/txjpag3LekZt71ep9
 2. depunerea dosarului cu documentele solicitate la înscriere
 3. completarea dosarului cu documente financiare pentru bursierii selectați.

 

Documentele solicitate mai sus vor fi transmise către Fundația Comunitară Iași, prin e-mail la adresa burse@fundatiacomunitaraiasi.ro, până la data: 24 octombrie 2023, ora 16:00.

 

După transmiterea pe e-mail a documentelor, fiecare aplicant are responsabilitatea de a reveni cu telefon (0770.430.390) la Fundația Comunitară Iași pentru confirmarea expedierii/primirii documentelor. Persoana de contact este Andreea Mîcnea.

 

După confirmarea primirii documentelor (pe e-mail și/sau telefon), fiecare aplicant va fi programat la un interviu care se va desfășura în perioada 1- 8 noiembrie.

 

Transmiterea unor documente false, neactualizate la zi, ori a documentaţiei incomplete privind veniturile, în scopul obținerii bursei atrage după sine pierderea dreptului de a solicita pe viitor alte burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației Comunitare Iaşi.

 

Calendarul Fondului de burse Centric:

25 septembrie 2023Lansarea Fondului de burse Centric (S9, sesiunea 2023-2024)
25 septembrie – 24 octombrie 2023Promovarea programului în școli
25 septembrie – 24 octombrie 2023Înscrierea online a aplicanților (transmiterea documentelor prin e-mail)
24 octombrie 2023, ora 16:00Termenul limită de depunere a aplicațiilor (online, prin e-mail)
25 octombrie – 1 noiembrie 2023Interviuri online cu aplicanții – discuții de cunoaștere cu echipa Fundației Comunitare Iași
1 noiembrie 2023Transmiterea listei și a documentelor aplicanților către echipa Centric pentru selecție
2 – 10 noiembrie 2023Selecția aplicanților de către echipa Centric și interviuri cu aplicanții selectați, realizate de către echipa Centric
13 noiembrie 2023Anunțarea listei bursierilor
16 noiembrie 2023Eveniment de lansare a Fondului de burse Centric S9
20 – 30 noiembrie 2023Completarea dosarelor cu documentele financiare și semnarea contractelor de bursă
noiembrie 2023 – iulie 2024Implementare şi monitorizare program

 

***

Pentru mai multe informații despre înscrierea pentru o bursă în cadrul Fondului de burse Centric, vă rugăm să o contactați pe:

Ilinca Pavel, Coordonator programe la Fundația Comunitară Iași,

la telefon: 0770.430.390

pe e-mail: burse@fundatiacomunitaraiasi.ro.


Centric IT Solutions Romania este parte a grupului internațional Centric B.V., care oferă servicii IT, financiare, precum și soluții în domeniul ingineriei și al consultanței. Sediul central al companiei se află în Olanda, dar compania are deschise sucursale in Belgia, Franța, Luxemburg, Lituania, Germania, Elveția, Suedia și Norvegia, totalizând 4.000 de angajati. În România, Centric este prezent din decembrie 2010 în Iași, iar echipa – aflată în creștere constantă – furnizează soluții IT pentru sectorul public, retail, housing&healthcare, resurse umane și payroll.