Acordăm burse de merit și de performanță de 2000 lei fiecare

2 Octombrie 2014

Am lansat cea de-a patra sesiune a Fondului de Burse prin intermediul căruia ne-am propus să încurajăm continuarea studiilor pre-universitare, să susținem performanţa şcolară, extrașcolară și dezvoltarea personală și profesională a elevilor.

În anul școlar 2014-2015 dorim să susținem cel puțin 40 de elevi. Aceștia pot aplica pentru o bursă de merit sau de performanță, valoarea ei fiind 2000 lei/an, din care 1800 lei vor fi oferiți bursierului, iar 200 lei reprezintă costurile de administrare a fondului.

Fondul de Burse se adresează tinerilor cu domiciliul în judeţul Iaşi, care studiază în unităţi de învăţământ din Municipiul Iaşi. Bursa de merit se acordă elevilor care au medii generale mai mari de 9.00, se implică în diverse activități de dezvoltare personală, profesională și acoperă costuri de chirie, masă, transport, rechizite și alte cheltuieli necesare activităților educaționale.

Bursa de performanță se oferă elevilor cu rezultate excepționale în domenii cultural-artistice, sportive sau științifice, bursa fiind destinată participării la competiții locale, naționale și internaționale, cursuri de perfecționare și achiziționare a echipamentelor sau a instrumentelor de practică.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 octombrie 2014. Mai multe informații despre condițiile de acordare a burselor și actele necesare înscrierii în program se găsesc în ghidul de finanțare al Fondului de Burse, accesând acest link.