Căutăm Asistent financiar și administrativ

21 Noiembrie 2022

Căutăm asistent financiar și administrativ
 
Perioada postului:
• Nedeterminată
Disponibilitatea postului:
• Imediată
Norma:
• 8 ore pe zi
Data limită pentru aplicare:
• 5 decembrie 2022

Scopul postului:
 
Asistentul financiar și administrativ oferă suport managerilor de programe și directorului executiv în vederea unei bune implementări a programelor și proiectelor fundației și se îngrijește de buna funcționare a biroului.

Cerințe:
 
• Experiență anterioară în poziții de asistent financiar sau administrativ.
• Bună cunoaștere a programului Excel.
• Eficiență în derularea sarcinilor, meticulozitate și atenție la detalii.
• Bune abilități de organizare și încadrare în termene limită.
• Bune abilități de lucru în echipă, spirit de inițiativă.
• Bună cunoaștere a limbii engleze.
• Bune abilități de operare pe computer.

 
Responsabilități și sarcini:
 
• Colaborează cu managerii de programe și directorul fundației în vederea realizării activităților administrative și pentru pregătirea rapoartelor financiare către finanțatori.
• Înregistrează operațiile financiare, pregătește documentele pentru contabilitate.
• Monitorizează execuția financiară a proiectelor fundației.
• Întocmește centralizatoarele de donații pentru evenimentele și campaniile fundației.
• Redactează și arhivează documente (contracte, acorduri GDPR, procese verbale, minute, rapoarte, etc.).
• Este responsabil de efectuarea achizițiilor și de buna gestionare a acestora.
• Administrează baza de date cu contacte a fundației.
• Ține legătura cu furnizorul de servicii de PSI și SSM.
• Asigură suportul logistic pentru organizarea de evenimente, întâlniri, grupuri de lucru, etc.
• Se implică în procesele de acordare de finanțări și burse.

Beneficii:
 
• Oportunități de formare în rețeaua națională și internațională de Fundații Comunitare.
• Mediu de lucru dinamic, echipă entuziastă.
• Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării în comunitate și un ambasador al mișcării filantropice din România.

Procesul de selecție a candidatului:
 
Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV ce vor fi trimise pe adresa roxana.tugui@fundatiacomunitaraiasi.ro până la data de 5 decembrie 2022.
 
Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Roxana Țugui, manager departament programe pentru dezvoltarea societatii civile

Mult succes!
 
***
 
Despre Fundația Comunitară Iași

Fundaţia Comunitară Iaşi îşi propune să devină un punct de reper pentru acei membri ai comunității conștienți și responsabili din punct de vedere social, care se simt parte integrantă din procesul de schimbare al acesteia și care devin promotorii unei sinergii perfecte între mediul de afaceri, autorități şi societatea civilă.

Sprijinim inițiativa și spiritul comunitar local, pentru construirea într-o manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iașului și întregii regiuni. Facem acest lucru oferind sprijin financiar și tehnic pentru proiectele grupurilor de inițiativă și organizațiilor neguvernamentale din Iași sau burse de studiu pentru fructificarea unor oportunități școlare și extrașcolare.

Administrând profesionist şi transparent donaţiile primite de la cetățeni, ne asigurăm de îndeplinirea obiectivelor donatorilor, oferind astfel membrilor comunităţii oportunităţi concrete de a participa, de a cataliza cele mai bune idei şi de a sprijini programe de calitate.