Căutăm Manager departament de programe filantropice

11 Mai 2022


Manager departament de programe filantropice
 
Perioada postului:
• Nedeterminată
Disponibilitatea postului:
• Imediată
Norma:
• 8 ore pe zi
Data limită pentru aplicare:
• 18 mai 2022

Scopul postului:
 
Managerul de programe asigură coordonarea proceselor de acordare a finanțărilor în cadrul Fundației Comunitare Iași și a echipei de program. Managerul de programe lucrează împreună cu actori cheie din comunitate în vederea dezvoltării programelor de finanțare.

Cerințe:
 
• Experienţă anterioară în management de proiect sau managementul echipei (min. 3 ani)
• Experiență în lucrul cu oamenii, răbdare, empatie și capacitate de a dezvolta relații bazate pe încredere cu partenerii și coordonatorii proiectelor finanțate;
• Capacitate de lucru cu diverse tipuri de parteneri și beneficiari;
• Capacitate de a coordona echipe și de a lua decizii
• Capacitate de a găsi soluții inovatoare la provocările identificate pe parcursul proceselor de implementare a fondurilor de finanțare;
• Abilități de gestionare a termenelor limită, de coordonare și lucru în echipă, de adaptare la schimbare
• Abilități de analiză, sinteză și raportare, orientare către rezultate,
• Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, relaționare, socializare și de networking
• Capacitatea de a reprezenta organizația cu diplomație în relația cu comunitatea
• Atitudine pozitivă, orientare spre soluții și învățare continuă
• Pasiune pentru dezvoltare comunitară
• Bune abilități de operare pe computer (Windows, Office, social media, grup call apps, etc.)
• Cunoașterea limbii engleze
• Studii superioare finalizate

Responsabilități și sarcini:
 
• Realizează planificarea anuală a programelor, integrează pe parcursul anului proiectele fundației și coordonează echipa de programe, alocând task-uri, oferind suport, îndrumare și feedback
• Definește identitatea și direcțiile strategice ale programelor de finanțare, implicând în aceste procese de design: donatori (persoane fizice și corporate), membri ai Consiliului Director, ai comitetului de selecție a proiectelor și alți reprezentanți cheie din comunitate (specialiști pe diverse domenii de intervenție și activitate: profesori, arhitecți, ingineri etc.);
• Gestionează și cultivă relația cu sponsorii și partenerii împreună cu care dezvoltăm programe de finanțare
• Conduce procesele de mapare de nevoi și elaborează documentația pentru procesele de finanţare: ghid de finanțare, formulare de înscriere, formulare de buget, brief-ul programului, instrumente de raportare și evaluare;
• Identifică potențialii aplicanții și le oferă consultanţă și asistență în vederea elaborării de proiecte și a documentației de raportare;
• Identifică și cooptează membrii comisiilor de evaluare și coordonează procesul de selecție a proiectelor;
• Monitorizează implementarea proiectelor și transmite status-uri punctuale către finanțatorii și partenerii fondurilor;
• Crește capacitatea organizațiilor cu care lucrează, lucrând cu acestea pentru dezvoltarea de proiecte, managementul proiectelor și a echipelor, raportare;
• Întocmește rapoarte de informare periodică și/sau finale (narative și financiare) către finanțatori.
• Participă la întâlniri în comunitate pe tematici de interes, în concordanță cu direcțiile strategice ale Fundației și ale comunității locale și/sau regionale;
• Realizează cercetări ale comunităților locale şi propune programe de finanţare care să răspundă concluziilor acestora;

Beneficii:
 
• Oportunități de formare în rețeaua națională și internațională de Fundații Comunitare
• Oportunitatea de a cunoaște și de a învăța de la oamenii de succes din comunitatea locală
• Salariu competitiv
• Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării în comunitate și un ambasador al mișcării filantropice din România

Procesul de selecție a candidatului:
 
CV-urile vor fi trimise la adresa office@fundatiacomunitaraiasi.ro18 mai 2022.
 
Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian Păiuș, director executiv Fundația Comunitară Iași
 
Mult succes!
 
***
 
Despre Fundația Comunitară Iași

Fundaţia Comunitară Iaşi îşi propune să devină un punct de reper pentru acei membri ai comunității conștienți și responsabili din punct de vedere social, care se simt parte integrantă din procesul de schimbare al acesteia și care devin promotorii unei sinergii perfecte între mediul de afaceri, autorități şi societatea civilă.

Sprijinim inițiativa și spiritul comunitar local, pentru construirea într-o manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iașului și întregii regiuni. Facem acest lucru oferind sprijin financiar și tehnic pentru proiectele grupurilor de inițiativă și organizațiilor neguvernamentale din Iași sau burse de studiu pentru fructificarea unor oportunități școlare și extrașcolare.

Administrând profesionist şi transparent donaţiile primite de la cetățeni, ne asigurăm de îndeplinirea obiectivelor donatorilor, oferind astfel membrilor comunităţii oportunităţi concrete de a participa, de a cataliza cele mai bune idei şi de a sprijini programe de calitate.