Susținem comunitatea din Drag de Iași

18 Iulie 2023

Astăzi, 18 iulie 2023, lansăm proiectul „Susținem comunitatea din Drag de Iași”, prin care ne propunem să dezvoltăm capacitatea a 15 ONG-uri/grupuri de inițiativă  locale  de a strânge fonduri pentru proiecte care ajută la adresarea nevoilor comunităţii ieșene. 

În cadrul proiectului, organizațiile și ambasadorii acestora vor avea acces la o serie de activități gratuite menite să le ajute la strângerea de fonduri:

 1. Forum pentru  pentru facilitarea schimbului de idei și  identificarea de idei și soluții care să diminueze sau rezolve provocări din comunitate
 2. Curs de fundraising digital pentru îmbunătățirea cunoștințelor în acest domeniu
 3. Mentorat de grup pentru facilitarea unui cadru de susținere 
 4. Sesiuni de mentorat individual pe fundraising digital care să ofere suport adaptat nevoilor
 5. Campanie online și offline de atragere de fonduri 

La finalul proiectului, vom oferi celor 15 organizații un ghid de fundraising digital cu tehnicile eficiente de fundraising digital și exemplele  de bune practici adunate pe parcursul activităților.

Pentru cine este acest proiect? 

 „Susținem comunitatea din Drag de Iași” se adresează organizațiilor neguvernamentale mici/ grupurilor de inițiativă  din Iași care se implica activ în adresarea problemelor din comunitate și care vor să își sporească sursele de finanțare. 

Ne dorim să facilităm accesul acestora într-un proces de învățare care să implice participanții activ în multiple activități începând cu curs de fundraising digital pentru organizațiile participante și pentru susținătorii acestora care doresc să devină ambasadori ai proiectelor lor. Cursul va fi urmat de două sesiuni de mentorat de grup și sesiuni de mentorat individuale pentru a oferi sprijin și îndrumare adaptate nevoilor specifice fiecărei organizații, de a găsi soluții împreună  la provocările identificate de acestea în crearea și implementarea unei campanii de fundraising digital. 

Mai mult decât atât, Fundația Comunitară Iași le va pune la dispoziție platforma Drag de Iași, o platformă de crowdfunding (finanțare participativă) și le va susține în strângerea de fonduri printr-o campanie online și offline de promovare a proiectelor înscrise. 

Procesul de aplicare:

Notă

După selecție, organizațiile selectate trec printr-un proces de verificare care presupune  trimiterea unor documente statutare și fiscale ale organizației:

 1. Statut și actele adiționale (dacă e cazul) însoțite de încheierile de autentificare și hotărârile judecătorești aferente;
 2. Înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;
 3. Certificat de Înregistrare Fiscală;
 4. Lista membrilor Board-ului/Consiliului Director și afilierea lor profesională;
 5. Bilanț prescurtat pe ultimul an, înregistrat la Administrația Financiară sau cea mai recentă balanță lunară, semnată și ștampilată;
 6. Extras de cont care să ateste că asociația/fundația este titularul contului IBAN din contract;
 7. Declarație pe proprie răspundere că informațiile furnizate sunt reale, complete și corecte, că solicitantul îndeplinește toate criteriile de eligibilitate și că va lua toate măsurile necesare pentru a evita și, eventual, pentru a pune capăt oricărei situații de conflict de interese.

Mecanism de selecție:

Calendar proiect

*Proiect co-finanțat de Municipiul Iași.

Persoana de contact este Andreea Mîcnea, coordonator programe.

andreea.micnea@fundatiacomunitaraiasi.ro

Mult succes!